MacOs Hazır Scriptler

 

Yönetici hakkına sahip kullanıcıları kontrol etme (Admin Right Check)

#!/bin/bash

# Checks local admin accounts with UID above 501
# 501'in üzerinde UID'ye sahip yerel yönetici hesaplarını kontrol eder

list=()

# Generate user list with UID greater than 501
# 501'den büyük UID'ye sahip kullanıcı listesini oluştur

for username in $(dscl . list /Users UniqueID | awk '$2 > 501 { print $1 }'); do


# Checking which users are administrators or not with the command
# Komut ile hangi kullanıcıların yönetici olup olmadığı kontrol edilir


  if [[ $(dsmemberutil checkmembership -U "${username}" -G admin) != *not* ]]; then
	# Checked accounts are added to the string list
	# Kontrol edilen hesaplar dizi listesine eklenir
    list+=("${username}")
  fi
done

# Prints the list content
# Liste içeriğini yazdırır

echo "<result>${list[@]}</result>"

Manageengine Desktop Central Agent Uninstall

#!/bin/sh
# With this script, you can remove the Desktop Central Agent from the user's computers and make it drop from the console.
# Bu script ile kullanıcı bilgisayarlarından Desktop Central Agent'ını kaldırabilir ve konsoldan düşmesini sağlayabilirsiniz.

cd /Library/DesktopCentral_Agent/uninstall
sudo chmod 744 uninstall.sh
sudo ./uninstall.sh

Url adresinden zip olarak inen bir ugulamanın kurulması

#!/bin/bash
# This script is valid for an application that downloaded from the url as a zip.
# Bu komut dosyası, url'den zip olarak indirilen bir uygulama için geçerlidir.
####################################################
# Zip file is downloaded from url
# Unzip is done
# App is moved under applications
# The downloaded zip file is removed
####################################################
# Zip olarak dosya url den indirilir
# Unzip işlemi yapılır
# App uygulamalar altına taşınır
# İndirilen zip dosyası kaldırılır 
# 


cd /tmp

# Installing test
curl -L -o "test-mac.zip" "Url"
sleep 30s
unzip test-mac.zip
sleep 15s
mv -f test.app /Applications/
rm -Rf test-mac.zip

exit 0
# A zero return value from the script upon exit indicates success
# İşlem tamamlandığında sonucu göster
#+ to the shell.