Terminal’de User ve Grup Bilgileri için Komutlar

Grupları Listeme;

sudo dscl . list groups gid
cat /etc/group | more

Kullanıcının bağlı olduğu grupları listelemek için;
id -G username

Daha fazla bilgi için aşağıdaki syntax’lar kullanılabilinir.
$ id
Syntax
      id [user]
      id -G [-n] [user]
      id -P [user]
      id -g [-nr] [user]
      id -p [user]
      id -u [-nr] [user]

komutları ile kullanıcı ve grup isimleri ve ID’leri hakkında bilgi edinilebilir.


Kullanıcıları Listelemek için;
sudo dscl . list /Users uid | short -d

Kullanıcının Şifresini Değiştirmek;
dscl . -passwd /Users/username password

Kullanıcıyı Dosyanın Owner’ı Olarak Tanımlamak;
“Dosya.txt” dosyasını username kullanıcısana atamak için aşağıdaki komut kullanılır.
sudo chown Ursula /Users/Shared/MyFile.txt

Kullanıcı ve Grubu Bir Klasöre Owner’ı Olarak Tanımlamak;
sudo chown -R username:staff /Users/Shared/tmp/

Kullanıcıyı Admin Grubuna Ekleme;
dscl . append /Groups/admin GroupMembership username

Kullanıcıyı Admin Grubundan Silmek;
dscl . delete /Groups/admin GroupMembership username

Admin Grubundaki Kullanıcıları Listelemek;
dscl . read /Groups/admin GroupMembership

Kullanıcının O Gruba Ait Olup Olmadığını Kontrol Etmek;
dseditgroup -o checkmember www

Kullanıcıları ve Grupları Listelemek;
sudo dscl . list /Users uid | short -d
sudo dscl . list groups gid