Windows 10 Arama ve Network Map Sorunu Çözümü

Windows 10 güncellemesi sonrasında arama problemi ve network map ekleme sırasında sorun yaşanabilmekte bu sorunların çözümü için;

Cmd run as olarak açılmalı ve aşağıdaki komutlar sırasıyla çalıştırılmalı;

reg add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search” /v BingSearchEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search” /v CortanaConsent /t REG_DWORD /d 0 /f